บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ และควบคุมน้ำสูญเสีย

16 July 2018

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ และควบคุมน้ำสูญเสีย แก่พนักงาน และลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ และควบคุมน้ำสูญเสีย ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดพื้นที่ ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 80 คน ณ บ้านคุ้งน้ำรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ ตัวแทนบมจ. ทีทีดับบลิว กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ ”บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคแต่ละสาขา มีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยตนเอง จำเป็นต้องมีทักษะ และอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงาน การจัดอบรมในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย และการบริหารจัดการแรงดันน้ำ พร้อมทั้งลงพื้นจริงเพื่อสำรวจ พร้อมเรียนรู้วิธีการสังเกตุการหาท่อรั่ว และวิธีการใช้อุปกรณ์ในการหาน้ำสูญเสีย ให้สามารถนำความรู้เทคนิคต่างๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาน้ำสูญเสียของพื้นที่ในแต่ละสาขาต่อไป”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์สำรวจท่อรั่ว (Acoustic Rod) จำนวน 100 เครื่อง ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ และควบคุมน้ำสูญเสีย โดยมีคุณจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเป็นตัวแทนรับมอบ

ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือในการค้นหาท่อแตกรั่ว เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสีย