thai  EN
 
  เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเทียม  
 
more
 
  เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ  
 
more
 
  เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม  
 
more
 
TTW Awards
Environmental Management.


 

 

Copyright 2011 TTW Public Company Limited. All Pight Reserved.