ราคาหลักทรัพย์

18 เมษายน 2562 16:36 สกุลเงิน : THB
SYMBOL : TTW
12.20
-0.10 (-0.81%)
ปริมาณ (หุ้น)
2,703,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
12.20 / 1,399,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
12.30 / 707,500
ราคาเปิด
12.30
ต่ำสุด
12.20
สูงสุด
12.30
ตัวเลขที่สำคัญ

รายได้รวม Q4/2561

1,500.5 ล้านบาท

กำไรสุทธิ Q4/2561

674.2 ล้านบาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจของเรา...อยู่บนเส้นทางของการมีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักในการดูแลทุกมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการระบบผลิต จำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำประปา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต

การขยายการลงทุนธุรกิจน้ำประปาในต่างประเทศ