ราคาหลักทรัพย์

22 กุมภาพันธ์ 2562 16:38 สกุลเงิน : THB
SYMBOL : TTW
12.80
- (-%)
ปริมาณ (หุ้น)
1,439,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
12.70 / 1,437,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
12.80 / 966,800
ราคาเปิด
12.70
ต่ำสุด
12.70
สูงสุด
12.90
ตัวเลขที่สำคัญ

รายได้รวม Q3/2561

1,521.3 ล้านบาท

กำไรสุทธิ Q3/2561

807.1 ล้านบาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุกย่างก้าวในการดำเนินธุรกิจของเรา...อยู่บนเส้นทางของการมีจิตสำนึกร่วมกัน พร้อมตระหนักในการดูแลทุกมิติของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร

เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการระบบผลิต จำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง

ธุรกิจการบริหารจัดการน้ำประปา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต

การขยายการลงทุนธุรกิจน้ำประปาในต่างประเทศ