TTW จับมือ กปภ. สานสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำ Top 20

09 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้น้ำที่มีปริมาณการใช้น้ำสูงสุด 20 อันดับแรก (Top 20) ของพื้นที่ให้บริการฝั่งปทุมธานี-รังสิต ณ โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี จ.ปทุมธานี และพื้นที่ให้บริการฝั่งสมุทรสาคร-นครปฐม ณ โรงผลิตน้ำประปาบางเลน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2561 และ 7 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมาตามลำดับ โดยมีผู้จัดการและผู้บริหารของ กปภ. สาขาคลองหลวง สาขาปทุมธานี สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) สาขาธัญบุรี สาขาสมุทรสาคร สาขาอ้อมน้อย สาขาสามพราน และสาขานครปฐม รวมถึงผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ผู้จัดการส่วนโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี ผู้จัดการส่วนโรงผลิตน้ำประปาบางเลน และผู้บริหารของ TTW ร่วมให้การต้อนรับ

กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ใช้น้ำฯ ในพื้นที่ให้บริการฝั่งปทุมธานี-รังสิต อาทิ บจ.คลองหลวงยูทิลิตี้ (โรงไฟฟ้า) บจ.กรีนสปอร์ต บจ.รังสิตพลาซ่า (ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต) และผู้ใช้น้ำฯ ในพื้นที่ให้บริการฝั่งสมุทรสาคร-นครปฐม อาทิ บจ.ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บมจ.ยูนิคอร์ด บมจ.พัทยาฟู้ดส์ เป็นต้น เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้น้ำรายใหญ่นำไปสู่การประสานงานที่ดีร่วมกันในอนาคต รวมไปถึงยกระดับความสัมพันธ์อันดี และความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ เพียงพอ และต่อเนื่อง

ประมวลภาพผู้ใช้น้ำ Top 20 ในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม เยี่ยมชมโรงผลิตน้ำประปาบางเลน

ประมวลภาพผู้ใช้น้ำ Top 20 ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต เยี่ยมชมโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี