พนักงานผลิต (ประจำ อ.บางเลน จ.นครปฐม) : 1 Position (s)
13 April 2020
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส.สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า ช่างกลโรงงานหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพิ่งจบการศึกษา หรือมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรม, หรืองานที่เกี่ยวข้องการผลิตน้ำประปา
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบกระบวนการผลิตน้ำประปาทั้งระบบ
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรม สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Ms.Office ,Auto Cad, MS Project, MS Visio และพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมวางแผน-ดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า - เครื่องกล - เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์และเครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการวางแผน การประสานงาน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้ข้อมูลและรายงานในงานด้านซ่อมบำรุงรักษา
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามสายการบังคับบัญชา