กลุ่มบริษัท ช.การช่าง ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเยาวชนไทย มอบจักรยาน 1,000 คัน ให้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.)

08 January 2021

8 มกราคม 2564 - กลุ่มบริษัท ช. การช่าง (ได้แก่ บมจ. ช. การช่าง, บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ, บมจ. ซีเค พาวเวอร์ และบมจ. ทีทีดับบลิว) ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเยาวชนไทย มอบจักรยานจำนวน 1,000 คัน ให้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.)

โดยนางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทีทีดับบลิว เป็นผู้แทนในการมอบจักรยาน 1,000 คัน แบ่งเป็น จักรยานสำหรับเด็กที่มีอายุ 7 ขวบขึ้นไป จำนวน 800 คัน และเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 7 ขวบ จำนวน 200 คัน เพื่อสนับสนุนรางวัลและส่งเสริมกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ให้แก่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง