TTW จัดถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านตำบลบางระกำ

23 November 2021

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐมจัดถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยสนับสนุน ถุงผ้า อาหารแห้ง และน้ำดื่มบรรจุขวด