TTW received Thailand Top Company Awards 2018

06 March 2018

6 มี.ค. 25651 - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัล "Thailand Top Company Awards 2018" หรือสุดยอดองค์กรแห่งปี 2561 จัดโดยนิตยสาร Business+ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อมอบรางวัลให้แก่บริษัทที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศ โดยมีคุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีทีดับบลิว รับมอบจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

Thailand Top Company Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มแบ่งตามประเภทการดำเนินธุรกิจ ทั้งทางด้านความสามารถในการแข่งขัน และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในมิติต่างๆ ซึ่งคัดเลือกจากบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 1,000 อันดับแรก โดยรางวัลที่ TTW ได้รับนั้นจัดอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมสาธารณูโภค (จัดกลุ่มโดยอ้างอิงจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) และได้รับเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำการเป็นองค์กรธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค ซึ่งปัจจุบัน TTW คือ ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่มีกำลังการผลิตกว่า 1,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ให้บริการในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต โดยดำเนินธุรกิจบนความตั้งมั่นที่ว่า "คุณภาพน้ำ...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า" นำไปสู่การสรรสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน