ให้ความช่วยเหลือการประปาส่วนภูมิภาคจากสาเหตุไฟไหม้สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (ส่วนกลาง)

28 March 2017

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เดินทางไปให้กำลังใจและให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดแก่กองปฏิบัติการ 4 การประปาส่วนภูมิภาค จากเหตุการณ์ไฟไหม้สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (ส่วนกลาง)