ต้อนรับนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

02 May 2017

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมขมที่เป็นนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงผลิตน้ำประปาบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม