ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560

31 May 2017

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนในพื้นที่บริการ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้การสนับสนุนภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560 ของสำนักงาน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี