ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กของค่ายยุววิศวกรบพิธ 45 นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

13 June 2017

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)  ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กของค่ายยุววิศวกรบพิธ 45  นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี