ตรวจรับงานงวดที่ 1 /2560 โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ

21 June 2017

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ตรวจรับงานงวดที่ 1/2560 ตรวจนับกล้าไม้ปลูกซ่อม และกำจัดวัชพืช โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี