ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากไฟไหม้บ้านของชาวบ้านบางระกำ อำเภอบางเลน จังหหวัดนครปฐม

02 July 2017

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากไฟไหม้บ้านชุมชนบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ความช่วยเหลือความเป็นอยู่เบื้องต้น