TTW ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

01 April 2019

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ทีทีดับบลิว ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ร่วมกับ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด รวมถึงคู่ค้ารายอื่นๆ จำนวน 18 บริษัท ณ อาคารอมตะเซอร์วิสเซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาให้เกิดเมืองที่สมบูรณ์แบบ (Smart City) และยกระดับประชาชนและชุมชนในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น