TTW ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ 1ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ ปี 2562 ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

05 March 2019

เมื่อวันที่วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2562 คณะทำงานของบริษัท ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการฯ โดยการถ่ายภาพมุมสูงและตรวจความเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูก ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี