TTW ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล

19 September 2019

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พุทธมณฑล โดย บริษัทฯ เป็นประธานและรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์ทศพร ๑๙ พระคาถา” และในวันที่ 21 กันยายน 2562 ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จและรับพระราชทานของที่ระลึกจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมพุทธมณฑล