TTW ร่วมจัดงานวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

20 September 2019

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 25622 บริษัทฯ ร่วมกับชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม จัดงานวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ” ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯ รับผิดชอบกิจกรรมประกวดวาดภาพ หัวข้อ “สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน” โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประกวด 15 โรงเรียน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าพูด รางวัลรองชนะเลิศไ ด้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน ผู้ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว โรงเรียนวัดไร่ขิง และโรงเรียนวัดบางช้างเหนือ รวมถึงบริษัทฯ ได้ให้การ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด น้ำอัดลมจากบริษัทไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และไอศกรีมตราเด็กสมบูรณ์ จากบริษัท หยั่นหว่อหยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด