TTW รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

24 September 2019

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานร่วมงานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร ณ เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย โดยมี คุณธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานฯ และภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรแก่บริษัทฯ เนื่องในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร