TTW สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน

10 September 2019

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 10,000 ขวด เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมแก่ประชาชน โดยกรมทรัพยากรน้ำจะนำไปมอบแก่พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุลในภาคอีสาน