TTW มอบถุงยังชีพแก่ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

03 November 2021

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐมจัดถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยสนับสนุน ถุงผ้า อาหารแห้ง และน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 100 ชุด