TTW ปรับปรุงเครื่องกรองน้ำดื่มและห้องสุขาแก่โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน จังหวัดปทุมธานี

18 August 2021

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบการปรับปรุงเครื่องกรองน้ำดื่ม ตู้กดน้ำดื่ม และปรับปรุงห้องสุขา 11 ห้อง ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน จังหวัดปทุมธานี