ระเบียบปฎิบัติในการรับวางบิลและการรับเช็ค บริษัท ทีทีดับลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

การรับวางบิล

รับวางบิลที่ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13:00 - 17:00 น.

  • ส่วนการเงิน
  • สำนักงานใหญ่ ที่อยู่. 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน นครปฐม

วันและเวลารับเช็ค

เช็คสั่งจ่ายทุกวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน คู่ค้าสามารถรับเช็คได้ดังนี้

  • วันที่ 10 เวลา 13:30-16:30 น.
  • วันที่ 25 เวลา 13:30-16:30 น.

หลักฐานในการรับเช็ค

1. บัตรประชาชนของผู้รับเช็ค

2. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ติตต่อสอบถามการรับเช็ค

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 02-2990020, 038-359000

  • บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ต่อ 3124,3125,3128
  • บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ต่อ 3124,3125,3129
  • บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ต่อ 3124,3125,3130

เอกสารแจ้งขอเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระเงิน

TTW

การรับวางบิลและการชำระค่าสินค้า 2559
ดาวน์โหลด

TTW

ระบบการขำระเงินค่าสินค่าและค่าบริการ
ดาวน์โหลด

PTW

ระบบการชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการ
ดาวน์โหลด

TWO

ระบบการขำระเงินค่าสินค่าและค่าบริการ
ดาวน์โหลด