บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมลฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
0-2-019-9494, 0-2-019-9484
0-2420-6064

ทะเบียน รายชื่อและเบอร์ติดต่อ ส่วนจัดหาวิศวกรรม

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง สถานที่ เบอร์ภายใน Email
1 คุณกรกช หมอยาดี ผู้จัดการแผนกจัดหาส่วนจัดหาวิศวกรรม สำนักงานใหญ่ 1703 Korakot@ttwplc.com
2 นายปโยธร บุญเพ็ญ เจ้าหน้าที่จัดหา สำนักงานใหญ่ 1206 Payoton@ttwplc.com
3 นางสาวธารทิพย์ โสขุมา เจ้าหน้าที่จัดหา สำนักงานใหญ่ 1207 Thantip@ttwplc.com
4 นางสาวอัมพวา ปราบเสร็จ เจ้าหน้าที่จัดหา สำนักงานใหญ่ 1214 Ampawa@ttwplc.com
5 นางสาวนิตยา ไชยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่จัดหาธุรการ
สังกัดแผนกธุรการ
สำนักงานใหญ่ 1220 Nittaya@ttwplc.com
6 นายทองวุฒิ อาจโต เจ้าหน้าที่คลังสินค้า โรงผลิตน้ำประปาบางเลน 208 Thongwoot@ttwplc.com
7 นายไพบูลย์ นรารีพ่วง เจ้าหน้าที่คลังสินค้า โรงผลิตน้ำประปาบางเลน 208 Paiboon.N@ttwplc.com
8 นายธีรภาพ ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่คลังสินค้า โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี 138 Theerapap@ttwplc.com
9 นายสุริยา กระจับเงิน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี 138 Suriya@ttwplc.com
10 นายณัฏฐชัย สันทัด เจ้าหน้าที่คลังสินค้า โรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน - Natthachai@ttwplc.com
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
สำนักงานใหญ่ 0-2019-9490-3 , 0-2019-9484-9 0-2420-6064
โรงผลิตน้ำประปาบางเลน 034-276805 034-277113
โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี 0-2979-8801-03 0-2979-8806
โรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน 034-450-430 - 32 034-450-433