บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมลฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
0-2-019-9494, 0-2-019-9484
0-2420-6064

ทะเบียน รายชื่อและเบอร์ติดต่อ ส่วนจัดหาวิศวกรรม

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง สถานที่ เบอร์ภายใน มือถือ Email
1 คุณกรกช หมอยาดี ผู้จัดการแผนกจัดหาส่วนจัดหาวิศวกรรม สำนักงานใหญ่ 1703 092-414-2459 Korakot@ttwplc.com
2 นายปโยธร บุญเพ็ญ เจ้าหน้าที่จัดหา สำนักงานใหญ่ 1206 09-8654-9742 Payoton@ttwplc.com
3 นางสาวธารทิพย์ โสขุมา เจ้าหน้าที่จัดหา สำนักงานใหญ่ 1207 08-1005-2676 Thantip@ttwplc.com
4 นางสาวอัมพวา ปราบเสร็จ เจ้าหน้าที่จัดหา สำนักงานใหญ่ 1214 08-1492-4576 Ampawa@ttwplc.com
5 นางสาวนิตยา ไชยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่จัดหาธุรการ
สังกัดแผนกธุรการ
สำนักงานใหญ่ 1220 08-0722-9960 Nittaya@ttwplc.com
6 นายทองวุฒิ อาจโต เจ้าหน้าที่คลังสินค้า โรงผลิตน้ำประปาบางเลน 208 099-179-9273 Thongwoot@ttwplc.com
7 นายไพบูลย์ นรารีพ่วง เจ้าหน้าที่คลังสินค้า โรงผลิตน้ำประปาบางเลน 208 092-319-64203 Paiboon.N@ttwplc.com
8 นายธีรภาพ ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่คลังสินค้า โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี 138 08-2341-2600 Theerapap@ttwplc.com
9 นายสุริยา กระจับเงิน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี 138 08-6128-2989 Suriya@ttwplc.com
10 นายณัฏฐชัย สันทัด เจ้าหน้าที่คลังสินค้า โรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน - 08-9551-2282 Natthachai@ttwplc.com
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
สำนักงานใหญ่ 0-2019-9490-3 , 0-2019-9484-9 0-2420-6064
โรงผลิตน้ำประปาบางเลน 034-276805 034-277113
โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี 0-2979-8801-03 0-2979-8806
โรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน 034-450-430 - 32 034-450-433