บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี รวมถึงการได้สิทธิในการผลิตส่งจ่ายน้ำประปาและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งการรับจ้างผลิตน้ำประปา และบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และนิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง บริษัท มีความประสงค์ที่รับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถพร้อมทั้งประสบการณ์รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้พิการทางกายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ในหลายอัตรา
ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับ
ข้อมูลสวัสดิการพนักงาน
มีรายละเอียดดังนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพ

ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม

ทุนบุตรพนักงาน

เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

โบนัสประจำปี

ปรับเงินเดือนประจำปี

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

ชุดยูนิฟอร์ม

ตรวจสุขภาพประจำปี

ติดต่อสมัครงานได้ที่

ส่วนบริหารงานทรัพยากรบุคคล

โทร 0-2019-9490 ต่อ 3111, 3114

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

E-mail : recruitment@ttwplc.com

website : http://www.ttwplc.com