นโยบายแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

Download
โปรดกรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น
สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 2MB ,เป็นไฟล์ .doc, .docx และ .pdf เท่านั้น