บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

30/130 หมู่ที่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

0-2019-9490 – 3 , 0-2019-9484 – 9
0-2420-6064
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

30/130 หมู่ที่ 12 ถ.พุทธมลฑลสาย 5
ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ดูเส้นทาง

ติดต่อหน่วยงาน

บรรษัทภิบาลและ
เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 0-2019-9490 – 3
0-2019-9484 – 9 ต่อ 1106
คุณณัฐธยาน์

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 0-2019-9490 – 3
0-2019-9484 – 9 ต่อ 1108, 1110
คุณชานนท์

ฝ่ายบุคคล

โทรศัพท์: 0-2019-9490 ต่อ 1203, 1208
คุณสุกัญญาและคุณพลกฤษณ์

แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้
สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 2MB ,เป็นไฟล์ .doc, .docx และ .pdf เท่านั้น