กรกฎาคม 2561

กรุณาอธิบายโครงสร้างธุรกิจของ TTW

TTW คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำประปาเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิต 540,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เราผลิตและจัดจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร โดยให้บริการผ่านสองหน่วยงานหลัก อันดับแรกคือโดย TTW เอง ซึ่งได้รับสัมปทานเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ที่กล่าวมา คืออำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยใช้แนวทางสร้างเองและดำเนินการเอง (Build Own and Operate) เป็นระยะเวลา 30 ปี ถึงปี 2034 อีกส่วนหนึ่งคือให้บริการผ่านบริษัทลูก คือบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW) โดยใช้แนวทางแบบสร้างและดำเนินการเอง จากนั้นจึงโอนย้าย เป็นเวลา 25 ปี จนถึงปี 2023 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปทุมธานีทั้งหมด และกำลังการผลิตในปัจจุบันคือ 488,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกจากนั้น TTW ยังให้บริการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ได้รับสิทธิในการผลิตน้ำและบำบัดบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจนถึงปี 2039 ด้วยกำลังการผลิตถึง 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สุดท้ายในปี 2011 TTW ได้ลงทุนในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยและลาว

อะไรคือปัจจัยหลักที่ทำให้ TTW มีการเติบโตทางรายได้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา?

เหตุผลหลักก็คือการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในสิ่งที่เราทำและการพัฒนาในภาพรวมของประเทศไทย การที่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน และโครงการที่อยู่อาศัยเกิดใหม่มากมาย ซึ่งทั้งหมดล้วนนำไปสู่ความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้น เราคาดการณ์ไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้าจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขยายโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า

TTW บริหารจัดการเรื่องคุณภาพอย่างไร และเทคโนโลยีมีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง?

เราเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอด้วยห้องปฏิบัติการของเราเอง และผู้ให้บริการที่เราว่าจ้างจากภายนอกเพื่อให้มั่นใจ เทคโนโลยีนับว่ามีส่วนสำคัญมากในการเฝ้าระวัง และเราได้นำระบบ SCADA เข้ามาใช้ ย่อมาจาก Supervisory Control and Data Acquisition ในการจัดทำแผนผังท่อน้ำ เฝ้าระวังการไหลของน้ำเพื่อให้เราสามารถแจ้งแก่การประปาส่วนภูมิภาคได้ทันท่วงทีกรณีเกิดจุดรั่วทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้สามารถแก้ไขและบริหารจัดการได้

TTW มีแผนขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศหรือไม่?

มีค่ะ ในส่วนของประเทศไทยเรากำลังขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันที่โรงงานน้ำประปากระทุ่มแบน และหวังว่าจะขยายเพิ่มเติมในอีกบางจังหวัด ในส่วนของต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเจรจากับพันธมิตรในเมียนมาร์และศรีลังกา ในเมียนมาร์เราคิดว่าแนวทางดำเนินการจะเป็นแบบ BOOT ระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี และอาจมีระยะเวลาต่อสัมปทานอีก 20 ปี ทั้งนี้ เนื่องจากเมียนมาร์เพิ่งเปิดประเทศรับนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งการสรุปสัญญาต่างๆ อาจใช้เวลาพอสมควร ในศรีลังกา เราจะดำเนินการร่วมกับพันธมิตรของเรา ช.การช่าง และ Mitsui และหวังว่าจะสามารถเซ็นต์สัญญาในลักษณะเดียวกันได้

กิจกรรมเพื่อสังคมที่ TTW ให้ความสำคัญคือกิจกรรมประเภทใด?

เราได้ริเริ่มโครงการปลูกป่า 1 ล้านต้นเนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรสำคัญสำหรับชีวิต และป่าก็มีความสำคัญกับน้ำเช่นกัน ป่าทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ กรองน้ำ และส่งน้ำตามธรรมชาติโดยกักเก็บน้ำฝนและส่งต่อไปยังลำธารและชั้นหินอุ้มน้ำตลอดทั้งปี ป่ายังเป็นตัวช่วยสำคัญเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย เนื่องจากป่าช่วยดูดซับและกักเก็บน้ำปริมาณมหาศาลในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

คุณมองภาพธุรกิจ TTW ในอีก 5 ปีข้างหน้าอย่างไรบ้าง?

เราตั้งเป้าหมายที่จะให้บริการที่มีคุณภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ในขณะเดียวกันมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจน้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และโอกาสในการเข้าไปสู่ธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน


The Executive Talk Interview Series จัดทำโดย ShareInvestor ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านสื่อการเงินการลงทุนชั้นนำของเอเชีย และเครือข่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล์ admin.th@shareinvestor.com Website: www.ShareInvestorThailand.com