งบการเงิน

ปี 2565

งบการเงินประจำปี 2565

PDF 826.02 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565

PDF 411.44 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565

PDF 439.38 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565

PDF 381.72 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2564

งบการเงินประจำปี 2564

PDF 1.47 MB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564

PDF 539.82 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564

PDF 407.85 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564

PDF 535.86 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2563

งบการเงินประจำปี 2563

PDF 1023.16 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

PDF 524.07 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563

PDF 611.9 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

PDF 566.72 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2562

งบการเงินประจำปี 2562

PDF 824.31 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

PDF 609.34 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

PDF 552.13 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562

PDF 536.59 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2561

งบการเงินประจำปี 2561

PDF 877.14 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

PDF 462.27 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561

PDF 526.74 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561

PDF 273.15 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2560

งบการเงินประจำปี 2560

PDF 500.31 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560

PDF 287.59 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560

PDF 290.59 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560

PDF 373.82 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2559

งบการเงินประจำปี 2559

PDF 746.36 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

PDF 459.46 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

PDF 458.22 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559

PDF 479.46 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2558

งบการเงินประจำปี 2558

PDF 711.65 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558

PDF 495.95 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558

PDF 554.37 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558

PDF 320.1 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2557

งบการเงินประจำปี 2557

PDF 520.49 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557

PDF 379.88 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557

PDF 372.35 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557

PDF 335.28 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2556

งบการเงินประจำปี 2556

PDF 594.85 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556

PDF 273.86 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556

PDF 343.67 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556

PDF 252.41 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2555

งบการเงินประจำปี 2555

PDF 726.03 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555

PDF 281.7 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555

PDF 206.74 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555

PDF 280.59 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2554

งบการเงินประจำปี 2554

PDF 338.9 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554

PDF 251.37 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554

PDF 244.5 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554

PDF 228.37 KB
ดาวน์โหลด

ปี 2553

งบการเงินประจำปี 2553

PDF 323.97 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553

PDF 644.96 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2553

PDF 195.96 KB
ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2553

PDF 215.8 KB
ดาวน์โหลด