เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q2'2564

วันที่ : 30 สิงหาคม 2564
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 1 ปี 2564

วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลด

Annual General Meeting 2021

วันที่ : 12 เมษายน 2564
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q4'2564 และประจำปี 2564

วันที่ : 17 มีนาคม 2564
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

Analyst Meeting 1/2564

วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ ม.ค. 2564

วันที่ : 26 มกราคม 2564
ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 3 ปี 2563

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563
ดาวน์โหลด

Opportunity Day 2Q2563

วันที่ : 11 กันยายน 2563
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

Annual General Meeting 2020

วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ มิ.ย. 2563

วันที่ : 16 มิถุนายน 2563
ดาวน์โหลด

Opportunity Day 1Q2563

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ มี.ค. 2563

วันที่ : 24 มีนาคม 2563
ดาวน์โหลด

Analyst Meeting 1/2563

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

TISCO Construction Services & Drought-Related Corporate Day

วันที่ : 31 มกราคม 2563
ดาวน์โหลด

Opportunity Day 3Q2562

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

Opportunity Day 2Q2562

วันที่ : 30 สิงหาคม 2562
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 1 ปี 2562

วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562
ดาวน์โหลด

Annual General Meeting 2019

วันที่ : 11 เมษายน 2562
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

Analyst Meeting 1/2562

วันที่ : 01 มีนาคม 2562
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 4 ปี 2561

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562
ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 3 ปี 2561

วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลด

Annual General Meeting 2018

วันที่ : 19 เมษายน 2561
ชมออนไลน์

Analyst Meeting 1Q2018

วันที่ : 30 มีนาคม 2561
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

Analyst Meeting 2Q2017

วันที่ : 24 สิงหาคม 2560
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

Annual General Meeting 2017

วันที่ : 19 เมษายน 2560
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

Annual General Meeting 2016

วันที่ : 07 เมษายน 2559
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

Annual General Meeting 2015

วันที่ : 30 มีนาคม 2558
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

Analyst Meeting 1Q2015

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2558
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

Analyst Meeting 2Q2014

วันที่ : 15 กันยายน 2557
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

Annual General Meeting 2014

วันที่ : 14 มีนาคม 2557
ดาวน์โหลด

Analyst Meeting 1Q2014

วันที่ : 28 มกราคม 2557
ชมออนไลน์

Analyst Meeting 2Q2013

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2556
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

Thailand Corporate Day 2013

วันที่ : 05 กรกฎาคม 2556
ดาวน์โหลด

Annual General Meeting 2013

วันที่ : 22 มีนาคม 2556
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

Analyst Meeting 4Q2012

วันที่ : 04 กุมภาพันธ์ 2556
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

Analyst Meeting 2Q2012

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2555
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

Annual General Meeting 2012

วันที่ : 16 มีนาคม 2555
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ดาวน์โหลด

Analyst Meeting 1Q2012

วันที่ : 02 กุมภาพันธ์ 2555
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

Investor Meeting

วันที่ : 26 มกราคม 2555
ดาวน์โหลด

Extraordinary General Meeting No. 1/2011

วันที่ : 20 ธันวาคม 2554
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ดาวน์โหลด

Analyst Meeting 2Q2011

วันที่ : 10 สิงหาคม 2554
ชมออนไลน์

1H11 Analyst Lunch Meeting

วันที่ : 09 สิงหาคม 2554
ดาวน์โหลด

SET/CIMB Malaysia Roadshow 2011

วันที่ : 14 กรกฎาคม 2554
ดาวน์โหลด

Bondholder Meeting 1/2011

วันที่ : 08 มีนาคม 2554
ดาวน์โหลด

Annual General Meeting 2011

วันที่ : 08 มีนาคม 2554
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ดาวน์โหลด

Debenture Holders' Meeting No. 1/2011

วันที่ : 07 มีนาคม 2554
ชมออนไลน์

Analyst Meeting 4Q2010

วันที่ : 04 กุมภาพันธ์ 2554
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

1Q10 Performance

วันที่ : 10 พฤษภาคม 2553
ดาวน์โหลด

2009 Annual Results & 2010 Outlook

วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2553
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

3Q09 & 9M09 Performance

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2552
ดาวน์โหลด

Set in the city

วันที่ : 15 กันยายน 2552
ชมออนไลน์

Over all Presentation

วันที่ : 09 กรกฎาคม 2552
ดาวน์โหลด

Roadshow 'Thailand: Strength in Global Adversity'

วันที่ : 09 กรกฎาคม 2552
ดาวน์โหลด

Annual General Meeting 2009

วันที่ : 03 เมษายน 2552
ชมออนไลน์

2008 Annual Result Briefing

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2552
ดาวน์โหลด

The 1st Debenture Issuance

วันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2552
ดาวน์โหลด

3Q08 Financial Performance

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2551
ดาวน์โหลด

Press Conference 2Q2008

วันที่ : 06 สิงหาคม 2551
ชมออนไลน์

2Q08 Financial Performance

วันที่ : 30 มิถุนายน 2551
ดาวน์โหลด

Road Show Thailand Focus 2008

วันที่ : 05 พฤษภาคม 2551
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

1Q08 Financial Performance

วันที่ : 31 มีนาคม 2551
ดาวน์โหลด