เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 2 ปี 2565

วันที่ : 22 สิงหาคม 2565
ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 1 ปี 2565

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565
ดาวน์โหลด

Annual General Meeting 2022

วันที่ : 11 เมษายน 2565
ชมออนไลน์ ดาวน์โหลด

เอกสารนำเสนอ ไตรมาส 4 ปี 2564

วันที่ : 01 มีนาคม 2565
ดาวน์โหลด