ปฏิทินกิจกรรม

Maybank Kim Eng Thailand Corporate Day: "The survivors on low rate cycle"

13 ก.ย. 2562
เวลา 13.30 - 16.25 น.
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2562

30 ส.ค. 2562
เวลา 11.20-12.35 น.
ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นำส่งงบการเงิน และคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2562

08 ส.ค. 2562

ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้

26 ก.ค. 2562 - 08 ส.ค. 2562

นำส่งงบการเงิน และคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2562

09 พ.ค. 2562

ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้

25 เม.ย. 2562 - 08 พ.ค. 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

11 เม.ย. 2562
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

การประชุมนักวิเคราะห์ 1/2562

01 มี.ค. 2562
เวลา 10.00-12.00 น.
ณ The Residence 303 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

นำส่งงบการเงิน และคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561

26 ก.พ. 2562

"ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้"

12 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

19 เม.ย. 2561
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร

แถลงข่าว "จิบน้ำชายามบ่ายกับ วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์"

30 มี.ค. 2561
เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2561

30 มี.ค. 2561
เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2560

22 ส.ค. 2560
เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร (โฟร์ซีซั่นเดิม)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

18 เม.ย. 2560
เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร