ปฏิทินกิจกรรม

การประชุมนักวิเคราะห์ 1/2563

27 ก.พ. 2563
เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ The Residence 303 ชั้น Mezzanine โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้

11 ก.พ. 2563 - 24 ก.พ. 2563

Tisco Corporate Day

31 ม.ค. 2563
เวลา 14.00 - 16.00 น.
อาคาร Tisco สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562

13 ธ.ค. 2562
เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี จ.ปทุมธานี

Opportunity Day ไตรมาส 3 ปี 2562

25 พ.ย. 2562
เวลา 10:10 - 11:10 น.
ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นำส่งงบการเงิน และคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3/2562

12 พ.ย. 2562

ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้

29 ต.ค. 2562 - 11 พ.ย. 2562

Maybank Kim Eng Thailand Corporate Day: "The survivors on low rate cycle"

13 ก.ย. 2562
เวลา 13.30 - 16.25 น.
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2562

30 ส.ค. 2562
เวลา 11.20-12.35 น.
ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นำส่งงบการเงิน และคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 2/2562

08 ส.ค. 2562

ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้

26 ก.ค. 2562 - 08 ส.ค. 2562

นำส่งงบการเงิน และคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 1/2562

09 พ.ค. 2562

ช่วงเวลาที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้

25 เม.ย. 2562 - 08 พ.ค. 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

11 เม.ย. 2562
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

การประชุมนักวิเคราะห์ 1/2562

01 มี.ค. 2562
เวลา 10.00-12.00 น.
ณ The Residence 303 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ