ราคาหลักทรัพย์
TTW
13.70 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2563 04:38
ปริมาณ (หุ้น)
4,347,500
มูลค่า (บาท)
59,461,870
วันก่อนหน้า
13.70
ราคาเปิด
13.70
ช่วงราคาระหว่างวัน
13.70 - 13.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.70 - 11.00