ราคาหลักทรัพย์
TTW
11.70 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 29 กรกฎาคม 2564 03:38
ปริมาณ (หุ้น)
4,312,100
มูลค่า (บาท)
50,488,040
วันก่อนหน้า
11.70
ราคาเปิด
11.70
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.80 - 11.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
13.60 - 11.40