ราคาหลักทรัพย์
TTW
13.80 THB
+0.10 (0.73%)
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กันยายน 2562 04:38
ปริมาณ (หุ้น)
10,140,900
มูลค่า (บาท)
140,387,930
วันก่อนหน้า
13.70
ราคาเปิด
13.70
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.00 - 13.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.70 - 11.70