ราคาหลักทรัพย์
TTW
10.60 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2565 04:38
ปริมาณ (หุ้น)
1,821,468
มูลค่า (บาท)
19,304,080
วันก่อนหน้า
10.60
ราคาเปิด
10.60
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.70 - 10.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.10 - 10.50