ราคาหลักทรัพย์
TTW
11.60 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 16 เมษายน 2564 04:36
ปริมาณ (หุ้น)
6,187,000
มูลค่า (บาท)
71,930,540
วันก่อนหน้า
11.60
ราคาเปิด
11.60
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.70 - 11.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.30 - 11.40