ราคาหลักทรัพย์
TTW
13.90 THB
+0.10 (0.72%)
ปรับปรุงเมื่อ: 19 สิงหาคม 2562 04:36
ปริมาณ (หุ้น)
4,750,100
มูลค่า (บาท)
65,783,530
วันก่อนหน้า
13.80
ราคาเปิด
13.90
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.00 - 13.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.40 - 11.70