ราคาหลักทรัพย์
TTW
8.95 THB
+0.05 (0.56%)
ปรับปรุงเมื่อ: 07 ธันวาคม 2565 04:36
ปริมาณ (หุ้น)
985,050
มูลค่า (บาท)
8,814,765
วันก่อนหน้า
8.90
ราคาเปิด
8.90
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.00 - 8.85
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.80 - 8.15