ราคาหลักทรัพย์
TTW
11.70 THB
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ตุลาคม 2564 04:50
ปริมาณ (หุ้น)
8,864,300
มูลค่า (บาท)
103,638,950
วันก่อนหน้า
11.70
ราคาเปิด
11.60
ช่วงราคาระหว่างวัน
11.70 - 11.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.80 - 11.40