ราคาหลักทรัพย์
TTW
14.40 THB
+0.10 (0.70%)
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2563 04:38
ปริมาณ (หุ้น)
2,344,700
มูลค่า (บาท)
33,574,270
วันก่อนหน้า
14.30
ราคาเปิด
14.30
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.40 - 14.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.70 - 11.90