โครงการระดับชาติ
โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันดำเนินงานโครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ เป็นระยะเวลา 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2554-2560) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารชั้นที่ 1 ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ บริเวณบ้านอีต่อง ท้องที่หมู่ที่1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5,000 ไร่ เนื่องจากเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งแม่น้ำแม่กลองถือได้ว่าเป็นแหล่งน้ำสายหนึ่งที่มาบรรจบกับแม่น้ำท่าจีนที่บริษัทฯ นำน้ำดิบมาใช้ในการผลิตน้ำประปา

อ่านต่อ
โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ

ปี 2556 จัดการประกวดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยยังคงกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 5) อายุระหว่าง 14-19 ปี จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ หัวข้อการประกวด "นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน” ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศใน ปี 2556 เพื่อเป็นผู้แทนประเทศเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายของการประกวดนานาชาติ Stockholm Junior Water Prize 2014 (SJWP) ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2557 ผู้ชนะเลิศ ปี 2556 ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎ์พิทยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี งานวิจัยชื่อ "พลาสติก GBC ที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากการทำยางแผ่นดิบ"
ปี 2557 จัดการประกวดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ (ไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 5) อายุระหว่าง 14-19 ปี ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำสู่ความยั่งยืน” (Water Conservation Innovation toward Sustainability) โดยหัวข้อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ได้รับความสนใจมี 5 ข้อ ประกอบด้วย

อ่านต่อ