โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันดำเนินงานโครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ เป็นระยะเวลา 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2554-2560) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารชั้นที่ 1 ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ บริเวณบ้านอีต่อง ท้องที่หมู่ที่1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5,000 ไร่ เนื่องจากเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งแม่น้ำแม่กลองถือได้ว่าเป็นแหล่งน้ำสายหนึ่งที่มาบรรจบกับแม่น้ำท่าจีนที่บริษัทฯ นำน้ำดิบมาใช้ในการผลิตน้ำประปา

ปี 2554
บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างเหมาปลูกป่ากับชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 1,000 ไร่
ปี 2555
บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างเหมาปลูกป่ากับชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 1,000 ไร่ พร้อมทำสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาป่า จำนวน 1,000 ไร่ (ป่าที่ปลูกปี 2554 ปีที่ 1)
ปี 2556
บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างเหมาปลูกป่ากับชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 1,000 ไร่พร้อมทำสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาป่า จำนวน 2,000 ไร่ (ป่าที่ปลูกปี 2554 ปีที่ 2 และป่าที่ปลูกปี 2555 ปีที่ 1) และปลายปี บริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบป่า จำนวน 1,000 ไร่ (ป่าที่ปลูกปี 2554) ให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับไปดูแลต่อ 7 ปี ต่อเนื่อง
ปี 2557
บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างเหมาปลูกป่ากับชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 1,000 ไร่ พร้อมทำสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาป่า จำนวน 2,000 ไร่ (ป่าที่ปลูกปี 2555 ปีที่ 2 และป่าที่ปลูกปี 2556 ปีที่ 1) และปลายปี บริษัทฯ ทำการส่งมอบป่า จำนวน 1,000 ไร่ (ป่าที่ปลูกปี 2555) ให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับไปดูแลต่อ 7 ปี ต่อเนื่อง
ปี 2558
บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างเหมาปลูกป่ากับชาวบ้านในพื้นที่ จำนวน 1,000 ไร่พร้อมทำสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาป่า จำนวน 2,000 ไร่ (ป่าที่ปลูกปี 2556 ปีที่ 2 และป่าที่ปลูกปี 2557 ปีที่ 1) และปลายปี บริษัทฯ ทำการส่งมอบป่า จำนวน 1,000 ไร่ (ป่าที่ปลูกปี 2556) ให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับไปดูแลต่อ 7 ปี ต่อเนื่อง
ปี 2559

บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาป่า จำนวน 2,000 ไร่ (ป่าที่ปลูกปี 2557 ปีที่ 2 และป่าที่ปลูกปี 2558 ปีที่ 1) และปลายปี บริษัทฯ ทำการส่งมอบป่า จำนวน 1,000 ไร่ (ป่าที่ปลูกปี 2557) ให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับไปดูแลต่อ 7 ปี ต่อเนื่อง

ปี 2560

บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างเหมาบำรุงรักษาป่า จำนวน 1,000 ไร่ (ป่าที่ปลูกปี 2558 ปีที่ 2) และปลายปี บริษัทฯ ทำการส่งมอบป่า จำนวน 1,000 ไร่ (ป่าที่ปลูกปี 2558) ให้กับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับไปดูแลต่อ 7 ปี ต่อเนื่อง

โครงการอื่นของบริษัท

โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ