คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “นารีศรี สตรีวิทยา” ประจำปี 2562

30 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) รับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น “นารีศรี สตรีวิทยา” สาขาผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ภาคเอกชน ประจำปี 2562 ในฐานนะศิษย์เก่าดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความประพฤติดี นำชื่อเสียงมาสู่สถานศึกษา ในงาน “120 ปี สตรีวิทยา สามัคคีร่วมใจ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี โรงเรียนสตรีวิทยา โดยได้รับเกียรติจากคุณวรรณา นาวิกมูล นายกสตรีวิทยาสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

ภาพบรรยากาศภายในงาน