TTW ส่งความห่วงใยให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สูภัยโควิด 19

17 เมษายน 2563

TTW ส่งความห่วงใยให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดย คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทั้งภายในสำนักงาน และบริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการตามสาขา ทั้งในพื้นที่สมุทรสาคร - นครปฐม และ ปทุมธานี - รังสิต

TTW ยังคงเดินหน้าสนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยงานสามารถฝ่าฟันวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน