“TTW” ร่วมกับ “การประปาส่วนภูมิภาค” (กปภ.) ส่งต่อความห่วงใยให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

21 เมษายน 2563

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ส่งต่อความห่วงใยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบน้ำใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมอีกจำนวน 3 โรงพยาบาล ได้แก่. โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร, โรงพยาบาลสามโคก จ. ปทุมธานี และโรงพยาบาลปทุมธานี จ. ปทุมธานี โดยร่วมสนับสนุนชุดป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางแพทย์ (P.P.E.), หน้ากาก N95, เจลแอลกอฮอล์ และหมวกคลุมผม เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ให้ได้มีอุปกรณ์ใช้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ โดยมีตัวแทนจากการประปาส่วนภูมิภาคโดย คุณภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี และ คุณสิริพร กิจวิจารณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร พร้อมทั้งตัวแทนพนักงาน ร่วมมอบ


โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร


โรงพยาบาลปทุมธนี จ. ปทุมธานี


โรงพยาบาลสามโคก จ. ปทุมธานี

และส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ อบต. บางระกำ จ. นครปฐม ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่บริการของบริษัทฯ ไว้ใช้ภายในสำนักงาน และบริการสำหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ


ตัวแทนพนักงานส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ อบต. บางระกำ จ. นครปฐม

TTW ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจพร้อมช่วยเหลือด้านสาธารณสุข การแพทย์ และสิ่งของที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมกันก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว