TTW ลงพื้นที่ปันน้ำใจ ผ่าน...“ตู้ปันสุข” ส่งต่อความห่วงใยให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 ในเขตพื้นที่บริการ

25 พฤษภาคม 2563

TTW ร่วมกับพันธมิตร “การประปาส่วนภูมิภาค” และ “ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน จ. นครปฐม” ลงพื้นที่ปันน้ำใจมอบน้ำดื่ม TTW รวมแล้วกว่า 6,000 ขวด ส่งมอบให้กับชุมชนในเขตพื้นที่บริการ (สมุทรสาคร - นครปฐม และ ปทุมธานี - รังสิต) โดยผ่านตู้ปันสุข และลงพื้นที่มอบให้กับชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

ผู้แทนพนักงาน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) นำน้ำดื่ม TTW กระจายไปยัง “ตู้ปันสุข” ตามพื้นที่ต่างๆ

ในเขตพื้นที่บริการ (สมุทรสาคร - นครปฐม และ ปทุมธานี - รังสิต)

ผู้แทนพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสามพราน

ลงพื้นที่นำน้ำดื่ม TTW เติมเต็ม “ตู้ปันสุข” บริเวณตลาดสดสามพราน

ผู้แทนพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร

ลงพื้นที่นำน้ำดื่ม TTW มอบแก่หน่วยงานภาครัฐ และกระจายไปยัง “ตู้ปันสุข” ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ

นอกจากนี้ TTW ยังร่วมกับ ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน จ.นครปฐม สนับสนุนถุงยังชีพ TTW โดยบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชน ที่ขาดแคลนใน จ. นครปฐม โดยมีตัวแทนของชมรมฯ เป็นผู้มอบ

“ตู้ปันสุข” ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีดี ที่ทำให้ ‘คนมี...รู้จักแบ่งปัน และคนรับ...รู้จักรับแบบไม่เห็นแก่ตัว’ รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่ต่างลงมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนในชุมชนครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ‘น้ำใจ’ ไม่เคยหายไปจากสังคมไทย โดยเฉพาะในยามที่ประเทศประสบปัญหาหรือเผชิญกับวิกฤต และ TTW ยังคงพร้อมมอบความช่วยเหลือสู่สังคมและขอส่งกำลังใจ ให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 นี้ไปด้วยกัน