TTW ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 42 ปี การประปาส่วนภูมิภาค

25 กุมภาพันธ์ 2564

25 กุมภาพันธ์ 2564 - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) นำโดย นาวสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการ Gift to Give สมทบทุนมูลนิธิ กปภ. จำนวน 300,000 บาท โดยมี นายกฤษฎา ศังขมณี รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นตัวแทนรับมอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ และ กปภ. เป็นหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเสมอมา โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์เรียนรู้ ประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน เราคำนึงถึง คุณภาพ ความสะอาด รวมไปถึงความเพียงพอต่อเนื่องของการให้บริการ