TTW มอบเงินสนับสนุนสร้างห้องผู้ป่วยความดันลบหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

09 กันยายน 2564

คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนสร้างห้องผู้ป่วยความดันลบหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) จำนวน 500,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาและช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งในขณะนี้อัตราของผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมีจำนวนที่ลดลง แต่ก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ทางบริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างห้องผู้ป่วยความดันลบหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์มีสถานที่ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการมอบเงินสนับสนุนครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เป็นผู้แทนในการรับมอบ

TTW ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องประชาชนในการฝ่าวิกฤตการณ์โควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน