TTW ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนความยั่งยืน ได้รับการจัดลำดับ "หุ้นยั่งยืน" Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องปีที่ 7

11 ตุลาคม 2565

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน "Thailand Sustainability Investment" (THSI) ประจำปี พ.ศ. 2565 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จากการประเมินด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงบรรษัทภิบาล หรือ ESG: Environmental Social and Governance) ตอกย้ำการบริหารงานบนความยั่งยืน