มอบเสื้อกันฝนแก่สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่บริการ จังหวัดนครปฐม

10 สิงหาคม 2560

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ห่วงใยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่บริการ จีงได้มอบเสื้อกันฝนแก่ 3 สถานีตำรวจภูธร ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล สถานีตำรวจภูธรบางเลน และสถานีตำรวจภูธรโพธิแก้ว