บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดราษฎร์ธรรมาราม จังหวัดสมุทรสาคร

29 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดราษฎร์ธรรมาราม ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำบุญในงานพิธีทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพบรรยากาศภายในงาน