TTW มอบถุงยังชีพแก่ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

30 สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ สนับสนุน ถุงผ้า, อาหารกระป๋อง และน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 150 ชุด แก่ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม นำไปใช้จัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กักตัวอยู่บ้านจากการติดเชื้อ COVID-19