กิจกรรมมอบรางวัล “Kaizen 2021”

22 December 2021

22 ธันวาคม 2564 - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “Kaizen Day 2021” ณ ห้องหอประชุม ยวง นิตโย มิสซังโรมันคาทอลิก ซึ่งกิจกรรมนี้จัดเป็นเวทีให้พนักงานส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน และนำเสนอกิจกรรมการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการค้นหาผลงานไคเซนที่มีความโดดเด่นในประเภทต่างๆ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร บมจ.ทีทีดับบลิว ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานและเป็นผู้มอบรางวัล โดยมีทีมที่เข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 11 ทีม สำหรับรางวัลแบ่งออกตามเกณฑ์คะแนน จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ Golden Award (80 คะแนนขึ้นไป) Silver Award (คะแนน 70 - 79) Bronze Award (คะแนน 60 - 69) อีกทั้งยังมีรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการให้คะแนนกับผลงานที่ชื่นชอบ การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ และมอบรางวัลชูเกียรติสำหรับผู้ที่นำเสนอผลงาน Kaizen รวมทั้งยังเป็นการยกระดับการพัฒนากระบวนการบริหารโดยการใช้เทคนิค Kaizen อีกด้วย

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล Kaizen ปี 2021 ในประเภทต่างๆ มีดังนี้

ประเภทกลุ่ม General Kaizen ผลรวมคะแนน ทุกทีม อยู่ในระดับ Silver Award ได้แก่

ทีม กรุงไทย จากโครงการ ปรับปรุงระบบอัดอากาศ

ทีม ฉลามยิ้ม จากโครงการ 4-20 mA

ทีม Save to Cone จากโครงการ ช่วยระบาย

ทีม เพื่อนกิน จากโครงการ อุปกรณ์ฉีดตะกอนลอย

ทีม Belt หายล้น คนหายห่วง จากโครงการ ตะกอนไหลลื่น

ทีม คนมีไฟ จากโครงการ แอร์เก่าเอามาเป่าใหม่

ประเภทกลุ่ม Suggestion Kaizen

Silver Award ได้แก่ ทีม Super B จากโครงการ เติม sludge polymer ให้เหมาะสม

Silver Award ได้แก่ ทีม D&D จากโครงการ อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ

Silver Award ได้แก่ ทีม ใบอ่อนมาก จากโครงการ วนเวียน

Bronze Award ได้แก่ ทีม อมตะซิตี้ ระยอง จากโครงการ จุดนี้นะ

Kaizen for Office ทีม Admingers ได้รับรางวัล Silver Award จากโครงการ แชร์แม่มณี

รางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม เพื่อนกิน จากโครงการ อุปกรณ์ฉีดตะกอนลอย

TTW มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ และจะทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง

ภาพบรรยากาศภายในงาน

ภาพบรรยากาศผู้ชมผ่านระบบ Zoom Meeting Online