ตรวจการเตรียมกล้าไม้ และการเตรียมพื้นที่ปลูกป่า โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ

27 April 2017

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ตรวจการเตรียมกล้าไม้ และการเตรียมพื้นที่ แปลงปลูกป่าปี 2558 โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี