ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านบางระกำที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้บ้าน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

05 July 2017

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนเงินและน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ชุมชนบางระกำที่ได้รับความเดือดร้อนจากไฟไหม้บ้านในพื้นที่โรงผลิตน้ำประปาบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม