TTW ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและรับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดนครปฐม

09 October 2019

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ เข้าร่วมพิธีมอบทุนและรับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดนครปฐม จัดโดย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม โดยมี คุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี และมีการมอบโล่แก่บริษัทฯ เนื่องในการสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน ประจำปี 2562 ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม เป็นประจำทุกปี