ประกาศผลการตัดสินกิจกรรม “Kaizen Day 2018”

20 December 2018

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “Kaizen Day 2018” เพื่อเป็นเวทีให้พนักงานได้นำเสนอผลงานไคเซน พร้อมประกวดแข่งขันค้นหาผลงานไคเซนที่มีความโดดเด่นในประเภทต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีทีดับบลิว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนพนักงานเข้าร่วมงาน ซึ่งในปีนี้มีโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 7 โครงการ สำหรับรางวัลในปีนี้แบ่งออกตามเกณฑ์คะแนน จำนวน 3 ระดับ ได้แก่ Gold Award (80 คะแนนขึ้นไป) / Silver Award (คะแนน 70-79)/ Bronze Award (คะแนน 60-69) อีกทั้งมีรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัลร่วมด้วย การจัดงานในครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น และสนุกสนาน ของผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าร่วมงาน ณ ห้องทวีวัฒนา โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรม Kaizen Day จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของพนักงาน ปลูกฝังแนวคิดเรื่องการทำงานเป็นทีม ช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับพนักงานระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลากรในทุกระดับชั้น และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล Kaizen Day 2018 ประเภทกลุ่ม

Kaizen For Office จำนวน 1 ทีม ได้รับรางวัล Bonze Award ได้แก่…

ภาพบรรยากาศภายในงาน