อัพเดทวันที่
ข่าวประกาศ
ดาวน์โหลด

16 พฤศจิกายน 2560
ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Employer Requirement) งานเปลี่ยน Aluminum Bus Duct เป็นชนิดสายไฟ
239.75 KB
16 พฤศจิกายน 2560
ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ประกอบในการดำเนินงาน "Overhaul Aeration Blower TagNo.78BL11" โรงผลิตน้ำประปาบางเลน
3.32 MB